Digital læring

Digital læring er ikke en ny ting. Virksomheder har brugt Learning Management Systems (LMS) i årevis. I dag har digital læring taget et skridt videre inspireret af social media, chat, mobilteknologien, gamification osv. Derfor er HR og L&D nødt til at tage det med i deres udviklingsstrategi. Udfordringen er, at forbinde medarbejdernes læring og organisationens behov. Vi skal ”Back-to-basic” og følge udviklingen i hvordan medarbejdere tager imod læring og personligudvikling. Her er hvordan du forbedrer din digital læring.

 

  1. Sæt streg under virksomhedens værdier: Læringsobjekter kan ikke være indviklede og uden en konkret pointe. HR-managers skal udforme og designe læringsforløb, der kan udvikle medarbejderne ud fra organisationens forventninger. De skal benytte sig af populære træningsmodeller for at være sikre på, at de rigtige færdigheder bliver udviklet på den rette måde.

 

  1. Brug data til din fordel: HR har ofte en stor mængde af læringsdata, som de ikke ved hvordan de skal behandle. Først, tag et detaljeret indblik i den eksisterende data og prøv at danne overblik og forståelse for det. Derefter, analysere alt data og kig efter indikatorer og højdepunkter i f.eks. læringsstile, udførelsesraten og evalueringsscore. Sørg for at korrelere dit læringsdata med virksomhedens medarbejderstatistikker. Disse læringsindsigter kan hjælpe med at gøre dit indhold unikt og derfor videreudvikle den digitale læring, der allerede eksisterer.

 

  1. Lav det rette digitale indhold: Når du har fået indsigt i, hvordan dine medarbejdere lærer bedst, kan du i næste trin lave unikt læringsindhold, som passer netop til din virksomhed. I dag fungere digital læring på en flydende og problemfri måde ved hjælp af mobilspil, video, gamificeret læring osv. Du skal kunne lave indholdet, mens du ser det fra medarbejdernes personlige behov, for endeligt kunne lave noget personaliseret læringsindhold.

 

  1. Giv medarbejderne styringen: Succesen bag digital læring hænger på medarbejdernes skuldre. HR skal få medarbejderne til at have lyst til den digitale læring og tage ansvar for egen læring. For at kunne gøre dette, skal HR genvurdere det nuværende læringsindhold, og forstå det fra medarbejdernes synspunkt. Ved hjælp af medarbejdernes egen feedback, som bør inkluderes i læringsmål såvel som i læringssystemet.

 

Digital læring er en helt ny tilgang til læring, det er ikke ligesom traditionel læring såsom klasserumslæring. HR-ledere skal fremhæve de positive træk ved denne nye form for læring, og imødekomme læringsteknologier.